Innhold

Karantene - informasjon for bedrifter

Illustrasjon av to som jobber hjemme.

Personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Illustrasjon: iStock.

Etter utbruddet av koronaviruset har det vært nødvendig å innføre strenge regler for karantene, både ved innreise til Norge og ved nærkontakt med smittede av covid-19. Regjeringen oppfordrer til å unngå unødvendige utenlandsreiser, og skjerper karanteneregler og innreiserestriksjoner. Regjeringen har besluttet at reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen/Storbritannia skal på karantenehotell ved ankomst til Norge, selv om reisen har vært nødvendig. Denne artikkelen gir deg en kortfattet oversikt over reglene.

Karanteneplikt i 10 døgn gjelder som hovedregel for personer ved nærkontakt med smittet person.

På nasjonalt nivå er ventekarantene for personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene. Les mer om ventekarantene på regjeringen.no

Flere reisende må på karantenehotell, opplyser regjeringen i en pressemelding 14. mai.

Bedrifter må være oppmerksomme på at innreisekarantene på karantenehotell er hovedregel for norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som returnerer fra unødvendig utenlandsreise, og enhver reise utenfor EØS/Schengen/Storbritannia. Nødvendig arbeidsreise bekreftet av arbeidsgiver innenfor EØS/Schengen/Storbritannia er blant få unntak. Den reisende må kunne fremlegge en bekreftelse om nødvendig arbeidsreise fra arbeidsgiver, jf revidert Rundskriv G13/2021 om karantenehotell.

Ikke reis på unødvendige fritidsreiser til utlandet nå, er den sterke oppfordringen fra regjeringen. Ved retur til Norge, er det flere regler du må forholde deg til, som blant annet å vise frem koronatest tatt 24 timer før ankomst, obligatorisk karantenehotell og plikt til å teste deg på grensen og å vente på resultatet før du reiser videre. Nekter du å vente til testresultatet er klart, vil du kunne få en betydelig bot.

Innreise til Norge for utlendinger er som bred hovedregel forbudt. Viktige unntak gjelder for bedrifter som har behov for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere. Fra 1. mars kan utlendinger bosatt i Sverige og Finland dagpendle til arbeid i Norge under strengt testregime. Personer som ikke er omfattet av innreiseforbud, er pålagt innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land med høyt antall smittede (røde land). Opphold skal som hovedregel skje på karantenehotell på ankomststed.

Bedrifter som tilbyr sine arbeids- eller oppdragstakere et oppholdssted under karantene skal sørge for at oppholdsstedet er godkjent av Arbeidstilsynet. Søknadsplikt og godkjenningskravet trer i kraft 22. februar 2021 (arbeidstilsynet.no). På oppholdsstedet skal det være mulig for arbeids- eller oppdragstakeren å unngå nærkontakt med andre, og personer i karantene skal ha enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering.

Ved innreise må smittetest være tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise. Det er også et krav om smittetest og plikt til å vente på testresultatet ved ankomst til Norge.

Fullvaksinert helsepersonell som har testet negativt ved ankomst til Norge, og som har kritiske funksjoner på sykehus eller i kommunehelsetjenesten, har fritak fra karantene i arbeidstiden. I fritiden gjelder karantenekravet.

For sjøfolk blir det fra 29. mars enklere å gjennomføre testkravene i karantenetiden.

Les mer her

Innreiserestriksjoner (arbinn.no)

Om karantene og isolasjon (HelseNorge)

Covid 19 forskriften (sist endret 12.5.2021)

Forskrift om innreiserestriksjoner (sist endret 7.5.2021)

Rundskriv om karantenehotell G13 (datert 9.5.2021)

Rundskriv om innreiserestriksjoner (G09 datert 17.3.2021)

Om innreise til Norge (Regjeringen, datert 14.5.2021)

UDs reiseråd (oppdatert 14.5.2021)

FHIs informasjon om karantene og isolering (oppdatert 13.5.2021)

Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene (arbeidstilsynet.no)

Nå må innkvartering ved innreisekarantene forhåndsgodkjennes (arbeidstilsynet.no)

Plikt til å registrere seg ved innreise

Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing. Dette kan gjøres her. 


Lovlige grensepasseringssteder

 Enkelte grensepasseringssteder er ulovlige å bruke grunnet koronarestriksjoner. Få en oversikt over lovlige grensepasseringssteder, og hvilke grupper som kan reise over de ulovlige grensepasseringsstedene.

 

Som medlem har du fri tilgang til:

  • juridisk rådgiving innen arbeidsrett
  • alle veiledere og maler på Arbinn.no
  • webinarer og medlemsmøter fra NHO, myndigheter og foredragsholdere