Innhold

Virksomhetsoverdragelse

En virksomhetsoverdragelse krever at tre vilkår må være oppfylt. Her får du svar på hvilke, en veileder for arbeidsgivere om ansattes rettigheter i denne sammenheng og maler.

Maler til bruk ved virksomhetsoverdragelser

Dokumenter på norsk og engelsk:

 • Innkalling til drøftelsesmøte med tillitsvalgte - virksomhetsoverdragelse

  Mal til bruk ved innkalling til drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse.

 • Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse

  Mal for protokoll etter drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse. Norsk og engelsk versjon.

 • Brev til virksomhetsoverdratte ansatte

  Mal for brev til virksomhetsoverdratte ansatte. Norsk og engelsk versjon.

 • Erklæring om tariffubundethet ved virksomhetsoverdragelse

  I henhold til arbeidsmiljøloven § 16-2 (2) kan ny arbeidsgiver erklære seg ubundet av de tariffavtaler som tidligere arbeidsgiver er bundet av, såfremt det gis en skriftlig meddelelse om dette til fagforeningen innen tre uker etter overdragelsestidspunktet. Her finnes mal til bruk i slike tilfeller. Norsk og engelsk versjon.

Melding til Fellesordningen

For de fleste er en slik prosess noe fremmed og ukjent. Les mer om hvordan en slik prosess gjennomføres i denne veilederen.

Would you like this content in other languages?

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions